Me grupin e deputetëve “ Miqtë e fëmijëve” organizuam një tryezë me UNiCEF dhe institucionet qeveritare per “Projekt Strategjia e drejtësisë për të mitur 2022 – 2026″ | 15 dhjetor 2022

Jemi duke bere cdo perpjekje per drejtësinë miqësore për fëmijët si pjesë të reformës së sistemit të drejtësisë – një parakusht për anëtarësimin e Shqipërisë në BE.

Parandalimi si nevojë bazë që vjen nga edukimi shumë planësh, në familje, në shkolla, nga media etj. Drejtësi restauruese dhe jo drejtësi ndëshkuese për të miturit.