Seancë dëgjimore me grupin “Miqtë e Fëmijëve” mbi sigurinë kibernetike për fëmijët

Interneti sic krijon mundësi pafund, krijon dhe rreziqe pafund sidomos për fëmijët!

Për këtë me Grupin Parlamentar “Miqtë e Fëmijëve” zhvilluam një seancë të Hapur dëgjimore me ministritë dhe autoritetet përgjegjëse për sigurinë dhe mbrojtjen e fëmijëve në hapësirën kibernetike, shoqërinë civile dhe ekspertë të fushës!

Gjithashtu firmosëm Paktin Kombëtar për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Dhuna në Shqipëri nismë e CRCA dhe Isigurt!

iSIGURT prezantoi në hapje të seancës degjimore dy raportet e saj, i pari për incidentet që fëmijët ndeshin në internet dhe, i dyti për misogjininë në hapësirën kibernetile ndaj vajzave dhe grave.

Si nënkryetare e grupit shpreha vullnetin e plotë për të forcuar masat ligjore ndëshkuese ndaj atyre që abuzojnë me çdo formë me fëmijët. Dhuna kibernetike është një fenomen që duhet parashikuar më mirë në legjislacionin shqiptar.