Category Butrinti në Gjykatën Kushtetuese

Deklaratë për mediat nga selia e Kuvendit të Shqiperisë për vendimin e Gj. Kushtetuese mbi çeshtjen e Butritntit/ 25 prill 2024

Gjykata Kushtetuese nuk paraqet në parashtrimet e veta a është shkelje apo jo e Kushtetutës fakti që një ministër shkel Kushtetutën, merr një pozicion në një fondacion privat dhe firmos një marrëveshje, e cila thotë që si anëtar i këtij…

Gjykata Kushtetuese sot vuri kapakun mbi kapjen e saj politike, edhe shërbimin pa asnjë skrupull të aferave të qeverisë, edhe kur ato bien ndesh haptazi me Kushtetutën | 24 Prill 2024

Gjykata Kushtetuese sot vuri kapakun mbi kapjen e saj politike, edhe shërbimin pa asnjë skrupull të aferave të qeverisë, edhe kur ato bien ndesh haptazi me kushtetutën, me interesin publik, me interesin kombëtar, me mbrojtjen e identitetit dhe trashëgimisë kulturore.…

Gjykata Kushtetuese të zbatoj kushtetutën, të ndjek rekomandimet e UNESCO dhe interesin publik dhe shteteror te vendit dhe ta rrezoj koncensionin e Butrintit – 18 mars 2024

UNESCO bën të qartë me këtë raport se: a. Ligji 50/2022 nuk ruan rolin parësor të shtetit palë si garant i mbrojtjes se OUV, si garant i pacënueshmërisë, si garant i zhvillimit të konsultuar me UNESCO. Por shteti palë heq…

Raporti i UNESCO që kundështon koncensionin e Butrintit është përgjigjia më e mirë ndaj të pavërtetave të Martin Matës | 19 shkurt 2024

Raporti i UNESCO që kundështon koncensionin e Butrintit është përgjigjia më e mirë ndaj të pavërtetave të Martin Matës! Të pavërtetat e intervistës së Martin Matës, nënkryetar i Bordit të Drejtorëve të koncensionarit të Butrintit janë të shumta, janë aq…

Shkeljet Kushtetuese ne koncensionin e Butrintit; Elva Margariti vazhdon anetare bordi e koncensionit dhe pse e shkarkuar si ministre | 7 Janar 2024

Koncesioni i Butrintit sot është në Gjykatën Kushtetuese me një seancë të riçelur. Pasi u mbyll hetimi gjyqësor dhe u dhanë konkluzionet finale më 30 nëntor, Gjykata Kushtetuese vendosi ta riçelëse seancën plenare pas kërkesës sonë në bazë të fakteve…

Gjykata Kushtetuese vendos riçeljen e seancës pas kërkesës për marrjen e raportit të UNESCO që qeveria shqiptare e fsheh | 1 Shkurt 2024

Lajm i mirë për Butrintin! Gjykata Kushtetuese vendos riceljen e seancës pas kërkesën tonë për marrjen e raportit të UNESCO që qeveria shqiptare fsheh. Pasi mora konfirmimin nga UNESCO që ata e kanë dërguar raportin dhe se pala shqiptare fsheh…