Category Kundërshtimet në Komisionet e Kuvendit

Komunikim në Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik për të kundërshtuar kalimin e marrëveshjes që jep me koncension administrimin e Butrintit | 9 Maj 2022

Është e sigurt që seanca e kaluar e këtij komisioni do të shënohet në procesverbalet dhe jetën parlamentare si i vetmi komision, i cili, me urdhër të nënkryetarit, votoi një marrëveshje sekrete pa e lexuar, pa ditur çfarë po firmoste,…